Over Healinglight

Een stukje geschiedenis van de centrumwerking van Healinglight vzw, die vanaf 1993 werkzaam is in de streek van Izegem.

Eind februari 1993 opende het centrum, met de voormalige naam ‘Theadoro’, zijn deuren in de Roeselaarsestraat 26 in Izegem. Succes bleef niet uit en honderden mensen, van heinde en ver, hebben er de hoge drempel weten te overschrijden. Eind juni 1995 verhuisden we naar een privé woning, de kosten van het herenhuis liepen te hoog op en het pand werd uiteindelijk gesloopt. De activiteiten gingen tijdelijk door in het klooster van de Kapucijnen. Mei 1996 openden we de nieuwetijds winkel Ganesha en konden we terug activiteiten organiseren in een eigen ruimte.

In Mei 1998 startten de eerste meditatieavonden op onder mijn persoonlijke begeleiding. Oktober 2000 veranderde de naam Theadoro ( van Dorothea afgeleid) naar Healinglight. Uiteindelijk kocht ik het leuke pand aan waarin ik een 7 tal jaar wist te huizen. De Nieuwetijdswinkel kende steeds méér succes en vanaf Maart 2003 organiseerde Healinglight openbare avonden met de steun van stad Izegem in de Plantijnzaal van de bibliotheek. De doelgroep waarvoor Healinglight werkt, werd steeds groter. Er was duidelijk nog méér interesse dan bij het begin van de werking van het centrum.

Eind 2006 werd de nieuwetijdswinkel stopgezet en het pand werd eind 2007 verkocht. Nieuwe koers. Opstart Uitgeverij en uitgave eerste boek in de reeks ‘Getuigenissen.’ En de aankoop van mijn geboortdomeintje waar ik momenteel in een groene omgeving mijn activiteiten kan organiseren.

Eind 2009 opstart hulpnetwerk in de streek, verdeling voedselpaketten aan kansarmen, minderbedeelden in samenwerking met verschillende verenigingen. Poverello, Askovi, St Vincentiusbeweging Roeselare en Tielt, Particuliere bedelingen…waarbij mijn man de leiding neemt.

Eind 2010 aanvang her oriëntering platform openbare activiteiten. Begin 2011 volop in de startblokken vanaf september 2011 opnieuw ruim aanbod lezingen, voorstellingen theater, muziek…

Voorjaar 2012 wordt opnieuw een stille periode ingelast. Najaar 2013 Healinglight coach praktijk opent haar deuren.

Najaar 2013 Healinglight coach opent haar deuren. 
2023 oprichting online platform GOlDnessacademie

2024 Goldnessacademie opent de deuren. 

Statuten

Uittreksel uit het staatsblad vzw Healinglight

Artikel 2 (Uittreksel uit het staatsblad vzw Healinglight ) De doelstellingen van de vzw Healinglight kaderen volledig in de vibratie van de 21ste eeuw, ‘verandering en vernieuwing’. De vereniging heeft tot doel het verruimen van het doen en denken van mensen in een levensbeschouwlijk patroon en hen hiervan bewust te maken met als hoofddoel ZELFREALISATIE! De dagelijkse Stress met zijn uitwasemingen van dien drukt nml de nood uit van het individu om tot ZELFREALISATIE te komen. Healinglight heeft als doelstelling elke vorm van ‘ware’ genezing te stimuleren. ‘Healing’ die tevens leidt tot een realisatie van het ZELF. Probleem uiten zich in stoffelijke zin en dingen, maar de oorsprong ligt op energetisch, buitenzintuiglijk niveau. Geneeskunde is werkelijk een kunst. Alle vormen van Kunst werken genezend! Zij zal dit kunnen bevorderen door het organiseren van onderstaande opsomming van activiteiten en elke andere organisatievorm die in dit doel kadert. Zij kan deze activiteiten, organisaties inrichten, zowel in het binnen- als in het buitenland, zowel voor het individu als voor groepen, verenigingen, vennootschappen… zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Zij mag alle aktiviteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht. Aktiviteiten; die verband houden met de opgenoemde en hoofddoelstellingen van de vzw – het bevorderen van en meewerken aan projecten rond kansarme groepen, met als hoofddoel te voorzien in de 2 eerste behoeftenniveaus in menselijk gedrag, het niveau van de primaire biologische levensbehoeften zoals eten, drinken, kleding, onderdak… en he niveau van de veiligheidsbehoeften. – zoals het bevorderen van de muziek, de literatuur, de beeldende en andere kunsten met als onderdeel het organiseren van culturele manifestaties, het verzorgen van publicaties en uitgaven in dit verband, het organiseren van opleidingen, vervolmakingscursussen en andere educatieve initiatieven. – zoals het bevorderen van helingsprocessen, technieken om mensen te helen en te steunen in hun bewustwordingsproces met als onderdeel kan zij elke openbare of private aktie aanmoedigen of ondersteunen, die kan leiden tot het bevorderen van bewustzijn en heling. – zoals het bevorderen van bewustzijnsverruiming met als onderdeel lezingen houden die leiden tot een open visie op het mysterie van het leven, bijeenkomsten organiseren met als onderwerp metafysica en spiritualiteit, uitwisselingen tussen mensen stimuleren die hen helpen om hun bewust-zijn op een hoger plan te tillen (voor kinderen, jongeren en volwassenen). – zoals het verhuren van haar ruimten aan andere personen, verenigingen, vennootschappen die bij een zelfde of een gelijkaardige doelstelling aanleunen.

De voorgaande opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat. Zij beoogt niet enig stoffelijk voordeel te verschaffen aan haar leden. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen.